O Kancelarii

Oferta Kancelarii skierowana jest głównie do podmiotów gospodarczych, a także instytucji stosujących prawo zamówień publicznych. Celem prowadzonej działalności jest zapewnienie obsługiwanym podmiotom profesjonalnej pomocy w wydatkowaniu i pozyskiwaniu środków publicznych a także zapewnienie bieżącej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności.


Kancelaria prowadzi również działalność szkoleniową w przedmiocie zamówień publicznych oraz z zakresu tzw. szkoleń miękkich – negocjacji, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania sobą w czasie, autoprezentacji.

Obsługa prawna obejmuje zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, Krajową Izą Odwoławczą, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym.

Promując pozasądowe rozwiązywanie sporów proponuję również prowadzenie mediacji nakierowanej na zawarcie ugody pomiędzy stronami co jest procesem szybszym tańszym i przede wszystkim zmierza do zapewnienia dobrych relacji pomiędzy stronami.

Dla osób potrzebujących szybkiej porady prawnej w nieskomplikowanej sprawie, ceniących sobie profesjonalną obsługę w prostej formie udostępniona jest obsługa prawna on- Line.

Zapewniam wysoki poziom świadczonych usług, kreatywność, rzetelność oraz dbałość o Państwa interesy z największą starannością i zaangażowaniem.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z usług kancelarii.


Radca prawny
Bernadeta Podraska   

Zamówienia publiczne

 

Atutem prowadzonej  Kancelarii Prawniczej jest  oferta z zakresu zamówień publicznych   skierowana do podmiotów gospodarczych oraz do  do Instytucji  wydatkujących środki publiczne.

 
więcej

Szkolenia biznesowe

 

Przedstawiam Państwu w ramach prowadzonej Kancelarii Prawniczej, oprócz   świadczonej pomocy prawnej - nowatorską obsługę firm w zakresie doskonalenia technik sprzedażowych  dla kierowników firm oraz ich pracowników.

 
więcej
 
 
 
 
2009 | KANCELARIA RADCY PRAWNEGO BERNADETA PODRASKA